News & Media

พ่อของแผ่นดินกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม
Update: 2016-08-03 10:30:42
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " อิสลามิกชนมีพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน อันประกอบพร้อมด้วยบทบัญญัติทางศีลธรรม จริยธรรม นิติธรรม เป็นแม่บทศักดิ์สิทธิ์สำหรับการประพฤติปฏิบัติและการดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่จ...
Read More
อบรมเชิงปฏิบัติการ อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
Update: 2016-11-01 14:16:42
วันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมแกรนด์ริมน้ำ ณ โรงแรมริมน้ำ ซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยก 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอพระประแดงให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยมีนายไพศาล พรหมยงค์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด...
Read More
creative marketing for muslim
Update: 2016-11-01 14:48:26
เมื่อวันที่1 ตุลาคม 2559ทีผ่านม ทีมงานขับเคลื่อนสังคมด้วยธุรกิจฮาลาล ได้มีการจัดงานสัมมนาการตลาดเพื่อพี่น้องมุสลิม creative marketing for muslim ครั้งที 1 ทีบริษัทบริษัทเวิลด์ฮาลาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่877 /3 ถ.พระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ หมู่บ้าน Narvana @ worlds รามคำแหง24 ในหัวข้อ...
Read More